Eerste hulp bij ontslag

Het krijgen van ontslag is een gebeurtenis, die u hopelijk maar één keer in uw leven meemaakt. Deze pagina is bedoeld om u een handvat te geven direct nadat u te horen heeft gekregen dat u ontslagen wordt of misschien wel op staande voet ontslagen bent.

Wat u in ieder geval niet moet doen:

 • Driftig worden in het bijzijn van uw werkgever. U zegt dan wellicht dingen, die u misschien beter niet had kunnen zeggen.
 • Uithuilen bij uw collega’s. Zij kunnen u niet helpen en u brengt hen in een lastige positie.
 • U negatief uitlaten over uw werkgever bij uw collega’s. Ook hiervoor geldt dat zij u niet kunnen helpen en zij uiteindelijk zullen kiezen voor behoud van hun baan.
 • Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, ongeacht wat voor druk uw werkgever op u legt. 

Dan nu wat u wel zou moeten doen:

 • Indien u een partner heeft, uw partner inlichten zodat hij / zij weet wat er speelt. Het spreekwoord gedeelte smart is halve smart doet in dit soort kwesties nog steeds opgang.
 • Een gespecialiseerde advocaat bellen. Een eerste telefoongesprek kost u meestal niets en kan u rust geven. U hoeft dus niet te wachten totdat u op het spreekuur van de rechtswinkel, het spreekuur van een juridisch loket of op het spreekuur van een advocatenkantoor kunt komen.
 • Sterker nog, het inschakelen van een arbeidsrechtelijk gespecialiseerde advocaat, aangesloten bij de VAAN, weet dat snel handelen geboden is. Meestal kunt u nog dezelfde dag terecht voor spoedadvies.
 • Als voorbereiding voor het gesprek met uw advocaat verzamelt u alles wat op uw dienstverband betrekking heeft, zoals uw arbeidsovereenkomst, de brieven/mails die u van uw werkgever ontvangen hebt en die u zelf aan uw werkgever verzonden hebt, uw salarisstroken en uw laatste jaaropgave. U hoeft dit niet te kopiëren. U mag ervan uitgaan dat uw advocaat beschikt over een fatsoenlijk kopieer- en scanapparaat. Voor uw advocaat is van belang dat hij zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over alles wat er tijdens uw dienstverband is gebeurd en vastgelegd.
 • U schrijft op wat uw werkgever tijdens het ontslaggesprek precies tegen u gezegd heeft en wat de reden van het ontslag is. 
 • In het eerste gesprek met uw advocaat worden afspraken gemaakt. Niet alleen over zijn tarief, belangrijk natuurlijk, maar ook wat de advocaat voor u kan doen en hoe hij zijn werk wil gaan doen. Soms is het tijdens een eerste gesprek al duidelijk of protesteren tegen het ontslag kansrijk is of niet. Uw advocaat legt de met u gemaakte afspraken vast in een opdrachtbevestiging. Tevens legt hij het plan van aanpak vast zodat u beiden weet waar u aan toe bent.

Kosten van een eerste gesprek

 • Soms hebt u recht op gefinancierde rechtsbijstand. Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage. De overheid bepaalt de hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage. Meer hierover kunt u vinden op www.rechtsbijstand.nl
 • Moet u een advocaat zelf betalen, dan kost een eerste gesprek rond € 250 inclusief omzetbelasting.
 • Hebt u een rechtsbijstandsverzekering, dan dient u zich te wenden tot uw rechtsbijstandsverzekeraar. De vrije advocaatkeuze geldt in dit stadium niet. Dit houdt in dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van uw advocaat niet vergoedt.