<

Gefinancierde rechtshulp

Bij het strafrecht is vaak sprake van gefinancierde rechtshulp. De eerste bijstand na aanhouding wordt bijna altijd vergoed door de overheid, maar vervolgens kunnen de kosten van de advocaat voor rekening van de verdachte komen.

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp en dus recht hebben op een toegevoegde (pro deo) advocaat. Uw advocaat moet hiervoor een verzoek indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad beslist of u daarvoor in aanmerking komt. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen.  De hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.