Onze blogs

Hier vindt u onze blogs over actuele zaken.

Flexwerker: let op dat je werkgever je het juiste aantal uren doorbetaalt als je ziek bent

Ter bescherming van de flexwerker is in de wet artikel 7:610b BW opgenomen. Dit artikel bepaalt dat als een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de referentieperiode, de afgesproken arbeid in enige maand vermoedt een omvang te hebben gelijk aan de gewerkte uren drie maanden daarvoor. Men noemt dit het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid.

De in dit artikel genoemde “drie” maanden wordt vaak als een vaststaand aantal maanden genomen. Maar is dit nu zo? Recentelijk heb ik een werkneemster bijgestaan die langere tijd ziek is geweest. Deze werkneemster werkte al sinds 2017 als oproepkracht. Haar werkgever had haar tijdens haar ziekte niet doorbetaald onder het motto dat ze tenslotte ook niet gewerkt had. Hier was werkneemster het niet mee eens en claimde haar salaris over die periode.

Na lang discussiëren was de werkgever bereid het salaris van de werkneemster door te betalen. De volgende hobbel was, hoeveel salaris moest er doorbetaald worden? Werkgever hield vast aan de drie maanden voorafgaande aan het ziek worden van de werkneemster. Dat was voor werkneemster ongunstig. Wat in die drie maanden daarvoor was zij vier weken met vakantie geweest. Ook waren er feestdagen geweest waardoor zij niet had hoeven werken. Kortom, zij had in die drie maanden daarvoor veel minder gewerkt dan zij gebruikelijk werkte.

Werkneemster deed daarom een beroep op de tot nu toe over deze kwestie gepubliceerde vonnissen en op wat de regering overwogen heeft bij het invoeren van dit artikel. Hieruit bleek klip en klaar dat het heel wel mogelijk is een andere periode dan drie maanden als referteperiode genomen kan worden. De gemiddelde omvang kan over een heel jaar genomen worden, bijvoorbeeld als er sprake is van seizoensarbeid.

Doordat zij haar vordering goed kon onderbouwen, was de werkgever uiteindelijk bereid om met haar argumenten mee te gaan en kreeg zij betaald waar zij meende recht op te hebben.

Als je nu denkt dat je werkgever je tijdens je ziekte te weinig salaris doorbetaalt of als je werkgever je plotseling minder laat werken vanwege de coronamaatregelen, neem dan contact op met Kicky Hamer via kicky@hameradvocaten.nl of 035-6944833.