<

De ondernemerspraktijk

De ondernemerspraktijk

Zo divers als het ondernemen is, zo divers is onze ondernemerspraktijk.Veel van onze cliënten lopen bij ons binnen vanwege een arbeidsgeval. De meesten blijven terugkomen, omdat ze daarnaast ook wel eens aansprakelijk worden gehouden door een klant, omdat hun (onder) huurder niet wil betalen of omdat een leverancier beslag wil leggen. Kortom, zaken waarvoor wij als een soort huisarts luisteren, de diagnose stellen en met u bespreken wat de meest voor de hand liggende benadering van de oplossing zal zijn. Natuurlijk zijn we er dan om het geschil te beslechten, al dan niet met tussenkomst van een rechter

Steeds meer van onze klanten komen voor advies, misschien wel door schade en schande wijs geworden. Bijvoorbeeld om te bespreken, hoe een arbeidscontract of een huurovereenkomst moet luiden. Een goede overeenkomst beschermt bij een later conflict, maar moet dan wel passen bij de precieze situatie.

De eerder genoemde vergelijking met een huisarts houdt niet op bij de behandeling, maar speelt ook een rol bij de doorverwijzing. Wij zijn in het algemeen meer thuis in de advocatuur dan onze klanten en kennen daardoor de specialisten op bijvoorbeeld financieel recht of intellectueel eigendom, vakgebieden waarop wij ons niet toeleggen.