<

Strafrecht specialist

Strafrechtspecialist BussumWaar het in het civiele recht veelal gaat om waarde, zoals geld, gaat het in het strafrecht om toegevoegde waardigheid, zodat de verdachte zich niet slechts als een boef behandeld voelt, maar als een mens van vlees en bloed.

Iedereen verdient bijstand tegenover opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie. Voor de gemiddelde individu is het geen dagelijkse routine om als verdachte aangemerkt te worden. Wat zijn de rechten en plichten? Hoe om te gaan met vragen als ‘Hoe vertel ik het mijn familie?’, ‘Hoe moet dat nou met mijn baan?’, ‘Waarom mag ik niet bij het verhoor van mijn 18-jarige zoon zijn?’ of ‘Is die tolk eigenlijk wel betrouwbaar?’

Ons doel is om mensen succesvol te begeleiden door het strafproces en om bescherming te bieden tegen de dwangmiddelen van de overheid. Wij zijn hierin wel reëel. Wij beloven geen vrijspraak als dat niet mogelijk is, maar onderzoeken op welke manier we de beste oplossing voor uw zaak kunnen bewerkstelligen.

Bijstand aan slachtoffers

Als één van de weinige kantoren in Het Gooi zijn wij erkend voor het leveren van bijstand aan slachtoffers in strafzaken Dit betekent dat wij slachtoffers ook pro deo kunnen bijstaan. Wij ondersteunen slachtoffers van geweldsmisdrijven of zedendelicten in het opstellen van een schadevergoeding, gebruik te maken van het spreekrecht om hun gevoelens zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de rechters, en in alle facetten van het te volgen strafproces.