Vastgoed- en huurrecht

Hamer Advocaten adviseert en procedeert in het vastgoedrecht. Hierin staan wij bezitters, kopers, verkopers, huurders en verhuurders bij. Uitgangspunt is om de economisch meest rendabele uitkomst te realiseren voor de client. Dit kan advies en bemiddeling zijn, maar procederen hoort ook tot de mogelijkheden.

Het huurrecht is vanwege de nadruk die de wetgever legt op dit rechtsgebied apart belicht. De grote
hoeveelheid huurders, huurcontracten in combinatie met de manier waarop de wet geschreven is
maakt dit een bijzonder rechtsgebied, dat wij voor u graag nader toelichten.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het bezit beheer en verhandelen van onroerende goederen en alles wat daarbij komt kijken. Hierbij gaat het veelal om grond en gebouwen die op die grond gebouwd zijn, afspraken rondom koop en verkoop, maar ook over de levering van de grond en gebouwen.

Een aantal onderwerpen waar wij u in kunnen bijstaan:

 • Koopovereenkomst ontbinden/naleving
 • Verborgen gebreken en aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid makelaar
 • Aansprakelijkheid notaris
 • Kettingbeding
 • Verkrijgen vergunningen
 • Wijzigingen bestemmingsplan
 • Erfdienstbaarheden
 • Ontwikkeling plangebied
 • Geschil met de aannemer
 • Nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling

Aanverwante rechtsgebieden

Het vastgoedrecht overlapt met andere rechtsgebieden zoals het bestuursrecht, maar ook het huurrecht. Door de aanwezige kennis bij Hamer Advocaten kunnen wij uw situatie vanuit verschillende invalshoeken benaderen waardoor wij veelal u volledig van dienst kunnen zijn.

Huurrecht voor woonruimtes

Huurt of verhuurt u een woning dan zijn er over en weer rechten en plichten waar huurder en
verhuurder zich aan moeten houden. Huurovereenkomsten gelden voor bepaalde of onbepaalde
tijd. Dit brengt gelijk een mate van huurdersbescherming met zich mee. Geschillen over woonruimte
kunnen erg vervelend zijn, omdat het zich in de persoonlijke sfeer bevindt.

Een aantal onderwerpen binnen het huurrecht voor woningen waarin wij u kunnen ondersteunen zijn:

 • Opstellen huurovereenkomst
 • Huurderbescherming
 • Uitzettingen
 • Beëindigen huurovereenkomst
 • Rechten en plichten renovatie en groot onderhoud
 • Verhuiskostenvergoeding
 • Betalingsachterstanden

Huurrecht voor ondernemers

Voor ondernemers biedt het huurrecht andere rechten en plichten. Bedrijven hebben veelal te maken met investeringen die zij in het huurobject hebben gedaan en de wens om deze terug te verdienen. Ondernemingen kunnen gekocht en verkocht worden waardoor ook de huurovereenkomst weer een rol gaat spelen. Hamer Advocaten brengt naast huurrecht ook andere diensten voor ondernemers met als doel de onderneming in al haar facetten te kunnen adviseren.

Onderwerpen binnen het huurrecht waarmee wij ondernemers adviseren, en voor hen procederen
zijn:

 • Adviseren in het aangaan van een huurovereenkomst
 • Adviseren en procederen bij termijnbescherming
 • Huurprijswijziging
 • Ontbinding huurovereenkomst
 • Ontruimingsbescherming kantoorruimte
 • Renovatie & groot onderhoud

Contact & Juridisch spreekuur

Indien u met een vraag zit over het vastgoed- en/of huurrecht, u verwacht te moeten procederen of u zit met een lastige situatie waar u mogelijk juridische hulp nodig heeft, neem vrijblijvend contact op met Moshe Beukers. Zij helpt u graag verder. Er bestaat tevens een mogelijkheid om op het juridisch spreekuur te spreken met (een van) onze advocaten. U kunt hier kosteloos gebruik van maken.