Vastgoed Advocaat

Hamer Advocaten adviseert en procedeert in het vastgoedrecht. Hierin staan wij bezitters, kopers, verkopers, huurders en verhuurders bij. Uitgangspunt is om de economisch meest rendabele uitkomst te realiseren voor de client. Dit kan advies en bemiddeling zijn, maar procederen hoort ook tot de mogelijkheden.

Het huurrecht is vanwege de nadruk die de wetgever legt op dit rechtsgebied apart belicht. De grote
hoeveelheid huurders, huurcontracten in combinatie met de manier waarop de wet geschreven is
maakt dit een bijzonder rechtsgebied. Lees meer over huurrecht.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het bezit beheer en verhandelen van onroerende goederen en alles wat daarbij komt kijken. Hierbij gaat het veelal om grond en gebouwen die op die grond gebouwd zijn, afspraken rondom koop en verkoop, maar ook over de levering van de grond en gebouwen.

Een aantal onderwerpen waar wij u in kunnen bijstaan:

 • Koopovereenkomst ontbinden/naleving
 • Verborgen gebreken en aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid makelaar
 • Aansprakelijkheid notaris
 • Kettingbeding
 • Verkrijgen vergunningen
 • Wijzigingen bestemmingsplan
 • Erfdienstbaarheden
 • Ontwikkeling plangebied
 • Geschil met de aannemer
 • Nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling

Aanverwante rechtsgebieden

Het vastgoedrecht overlapt met andere rechtsgebieden zoals het bestuursrecht, maar ook het huurrecht. Door de aanwezige kennis bij Hamer Advocaten kunnen wij uw situatie vanuit verschillende invalshoeken benaderen waardoor wij veelal u volledig van dienst kunnen zijn.

Contact & Juridisch spreekuur

Indien u met een vraag zit over vastgoed, u verwacht te moeten procederen of u zit met een lastige situatie waar u mogelijk juridische hulp nodig heeft, neem dan vrijblijvend contact op met Moshe Beukers. Zij helpt u graag verder. Er bestaat tevens een mogelijkheid om op het juridisch spreekuur te spreken met (een van) onze advocaten. U kunt hier kosteloos gebruik van maken.